Çocukluk Çağı Travmalarının Obsesif Kompulsif Bozukluğa Etkileri

Çocukluk Çağı Travmalarının Obsesif Kompulsif Bozukluğa Etkileri Travma, kişinin zihinsel ve ruhsal yaşamını olumsuz yönde etkileyen; benliğin gelişimini etkileyen, bozan, yavaşlatan, durduran zarar verici nitelikteki engellenme ya da çatışmalar tarafından ortaya çıkan yaşantılardır. Travmatik yaşantılar, kişinin baş etme sistemlerini işlevsiz hale getiren olaylardır. Travmatik yaşantılar arasında baş etme yöntemlerinin en yetersiz kalabileceği durumlardan biri, çocukluk […]

Bilişsel Yeniden Yapılandırma

Bilişsel Yeniden Yapılandırma Bilişsel davranışçı modele göre; biliş, duygu ve davranış birbirinden ayrılamaz öğeler olarak belirtilmiştir. Bilişsel yeniden yapılandırma, bilişsel davranışçı modelin en temel bileşenlerinden biridir. Bu nedenle bilişsel yeniden yapılandırma, kişinin bilişlerini tanımlama, yorumlama, işlevsel olmayan düşüncelerin davranışları üzerindeki etkisini anlama ve bu bilişlerin gerçekliğini gösteren kanıtlar yoksa bunların yerine daha gerçekçi bilişlerin yer […]